EUROSTAT o małżeństwach i rozwodach.

Crude_marriage_and_divorce_rates_EU-27_1970-2009_per_1_000_inhabitants

EUROSTAT opublikował statystyki dotyczące małżeństw i rozwodów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 40 lat liczba małżeństw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców spadła o połowę a liczba rozwodów wzrosła dwukrotnie. W okresie ostatnich 20 lat podwoił się też odsetek dzieci rodzących się poza małżeństwem z (z 17,4% do 37,4).

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics

facebook
by e-smart.pl