Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o 500 Plus, aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia

Rodzina wobec wyzwań obecnych czasówOsoby chcące zachować ciągłość otrzymywania świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”, muszą złożyć wniosek o jego przyznanie najpóźniej do końca dzisiejszego dnia – przypomina minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej wyjaśnia, że złożenie wniosku do końca kwietnia oznacza, że nie będzie przerwy w wypłacie „500+”. Złożenie wniosku do końca czerwca oznacza, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Złożenie wniosku w lipcu będzie oznaczało wypłatę świadczenia do 30 września, z wyrównaniem jedynie od lipca. Analogiczna zasada obowiązuje w przypadku złożenia wniosków w kolejnych miesiącach. Minister Maląg przypomina, że w ubiegłym roku rodzice nie musieli składać wniosku o świadczenie wychowawcze. Jest to jednak konieczne w tym roku. Obecnie prawo do świadczenia ustalane jest na okres od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Wnioski można składać przez internet za pośrednictwem portalu Empatia oraz z wykorzystaniem serwisów transakcyjnych banków. Istnieje także możliwość złożenia papierowego formularza. Do urzędu można go zanieść osobiście lub wysłać pocztą. Świadczenie „500 plus” przysługuje od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 18 lat. Obejmuje zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

 

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Łukowska/w dw/ MG

facebook
by e-smart.pl