Dziś Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Kościół świętuje dziś Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. To najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. W tę uroczystość wierni witają się słowami: „Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!” i – jak mówi ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier – jest to czas przeżywania pokoju, który przynosi Zbawiciel. „W tym czasie nie wolno zgubić prawdy, która została ogłoszona apostołom w Wieczerniku: pokój wam! Trzeba żyć pokojem, który daje Bóg, bo jest to pokój prawdziwy. Jest to też czas modlitwy za siebie nawzajem” – zaznacza. Dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ksiądz dr Maciej Będziński zaznacza, że wiara w zmartwychwstanie i życie wieczne to fundament wiary chrześcijan. „Wielkanoc to radosne wydarzenie, spotkanie z żyjącym Jezusem. Powstajemy do nowego życia w Jezusie. Nie możemy sami się zbawić, to Chrystus nam ten dar ofiarował” – podkreśla. Jak przypominają biskupi, jeśli w Wielką Sobotę nie było możliwości pobłogosławienia pokarmów na stół wielkanocny, można to uczynić w domu. Może to zrobić ojciec lub głowa rodziny, odmawiając specjalną modlitwę błogosławieństwa przed porannym wspólnym posiłkiem w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

 

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Zielenkiewicz/w hm/ MG

facebook
by e-smart.pl