„Dziennik Bałtycki”: w paryskiej siedzibie UNESCO Narodowe Muzeum Morskie z Gdańska zaprezentuje dorobek

„Dziennik Bałtycki” – Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – UNESCO – Paryż – wystawa Na wystawie w paryskiej siedzibie UNESCO Narodowe Muzeum Morskie z Gdańska zaprezentuje swoje najważniejsze osiągnięcia z 50 -letniego dorobku w dziedzinie archeologii podwodnej. Uroczyste otwarcie ekspozycji pt. „Archeologia podwodna w Polsce. Historia i perspektywy” zaplanowano na poniedziałek. Gazeta regionalna „Dziennik Bałtycki” wyjaśnia, że wystawa została zorganizowana w związku ze zbliżającą się drugą rocznicą ratyfikacji przez Polskę Konwencji UNESCO w sprawie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego. Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, doktor Robert Domżał przypomniał, że Konwencja dotyczy materialnych pozostałości działalności człowieka, które znajdują się na dnie morza – przede wszystkim wraków statków. Wyjaśnił, że dokument wskazuje działania zalecane dla ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego i określa sposób wymieniania się informacjami między krajami, które ratyfikowały Konwencję. Dodał, że Polska – jako sygnatariusz – ma obowiązek przekazywać do centrali UNESCO raporty na temat stanu ochrony podwodnego dziedzictwa – wraków oraz liczby stanowisk archeologicznych, którymi się zajmujemy. Dyrektor dodał, że z kolei polskie prawo włącza Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku do grona instytucji, które opiniują inwestycje morskie pod kątem ich bezpieczeństwa dla znajdujących się pod wodą zabytków. „Przyglądamy się temu, jakiego rodzaju inwestycje na morzu się odbywają – czy one nie zagrażają tym znanym już archeologicznym stanowisko, jak chociażby znajdujący się pod wodą średniowieczny port w Pucku” – wyjaśnił dyrektor. Dodał, że Muzeum daje też zalecenia i wytyczne dla nowych inwestycji, jak postąpić w przypadku natrafienia na jakieś pozostałości archeologiczne pod wodą. Robert Domżał powiedział, że wystawa w Paryżu będzie pokazywała przekrój doświadczeń Narodowego Muzeum Morskiego w zakresie archeologii podwodnej. Będzie opowiadać o eksploracji podwodnych zabytków z Zatoki Gdańskiej z różnych epok, a także o prowadzonych misjach konserwatorskich, bez których – jak podkreślił dyrektor – nie można by oglądać w gdańskim Muzeum zabytków wydobytych z morza.Ekspozycja będzie prezentowana w Salle des Actes w siedzibie UNESCO w Paryżu do 17 marca. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/dziennikbaltycki.pl & nmm.pl/d jl/w dwi/

facebook
by e-smart.pl