Działania polskich służb na granicy polsko-białoruskiej

Do ochrony granicy z Białorusią, gdzie dochodzi do prób jej nielegalnego przekraczania, skierowani zostali dodatkowi funkcjonariusze Straży Granicznej oraz tysiąc żołnierzy Wojska Polskiego. Ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała tam 138 osób, które próbowały nielegalnie dostać się do Polski. Z tego funkcjonariusze udaremnili przekroczenie granicy 130 osobom, a 8 cudzoziemców zostało zatrzymanych. Od początku sierpnia tego na polsko-białoruskiej granicy 2 tysiące 100 osób usiłowało nielegalnie przekroczyć granicę – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Próby nielegalnego przekroczenia dotyczą głównie odcinka granicy, który chroni Podlaski Oddział Straży Granicznej. Łączna długość granicy RP z Białorusią wynosi 418 km. Ochraniana jest ona przez 19 placówek Straży Granicznej – 12 placówek w Podlaskim OSG i 7 placówek w Nadbużańskim OSG. Najbardziej narażony na nielegalne przekroczenie granicy jest odcinek o długość 187 km Do działań na tym odcinku zostali skierowani dodatkowi funkcjonariusze z innych oddziałów SG oraz tysiąc żołnierzy Wojska Polskiego. Do ochrony granicy Straż Graniczna wykorzystuje techniczne urządzenia obserwacyjne, dzięki czemu może natychmiast reagować na próby nielegalnego przekroczenia granicy. MSWiA zapewnia, że granica państwowa jest stale monitorowana przez patrole piesze i przy użyciu pojazdów oraz statków powietrznych będących na wyposażeniu Straży Granicznej. Na odcinkach, na których granica państwowa przebiega wzdłuż rzek lub zbiorników wodnych do służby wykorzystywane są jednostki pływające. Dodatkowo do ochrony granicy państwowej wykorzystywane są m.in. wieże obserwacyjne wyposażone w kamery termowizyjne o dużym zasięgu, pojazdy obserwacyjne, przenośne kamery termowizyjne, przenośne zestawy perymetryczne, gogle noktowizyjne. Ponadto na niektórych odcinkach granicy państwowej – w miejscach gdzie pozwala na to ukształtowanie terenu – utrzymywany jest pas orny, umożliwiający szybkie stwierdzenie nielegalnego przekroczenia granicy. Do tej pory ogrodzeniem z drutu kolczastego zabezpieczono blisko 100 kilometrów granicy na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział SG. Planowane jest dodatkowo zabezpieczenie ogrodzeniem kolejnych 50 kilometrów na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział SG.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/komunikat/w łp/w Wj/ MG

facebook
by e-smart.pl