Drugi dzień konferencji naukowej dot. strat wojennych zadanych Polsce przez Związek Sowiecki

Instytut Strat Wojennych – konferencja naukowa – okupacja sowiecka – II wojna światowa Wojsko i kwestie regionalne – to zagadnienia, które będą dziś poruszane podczas konferencji naukowej inaugurującej prace nad raportem dotyczącym strat wojennych zadanych Polsce przez Związek Sowiecki podczas II wojny światowej. W wydarzeniu biorą udział naukowcy z całej Polski oraz ze Lwowa, Wilna i Łucka a także specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Ewa Kowalska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN mówiła, że powstanie raportu jest bardzo ważne, bo zbrodnie Sowietów nie zostały rozliczone. Mówiła o mordzie katyńskim oraz późniejszych represjach, wymierzonych np. w żołnierzy Armii Krajowej. Podkreśliła, że nie było Norymbergii dla sprawców. „Dlatego ta praca jest ważna, choćby zadośćuczynienie moralne za to co się wydarzyło” – mówiła Ewa Kowalska. Maciej Franz, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, mówił, że w ciągu trzech miesięcy Sowieci zlikwidowali dwa wielkie polskie ośrodki naukowe – uniwersytety we Lwowie i w Wilnie, co było zniszczeniem wielopokoleniowego dziedzictwa. Naukowiec stawia tezę, że operacja niszczenia polskiej inteligencji była przygotowywana dużo wcześniej. Wczoraj naukowcy przestawiali referaty na temat polskiej inteligencji, nauki i szkolnictwa, gospodarki oraz kultury na Kresach Wschodnich przed wkroczeniem Sowietów. Organizatorem konferencji „Przed 17 września 1939 r. Stan posiadania Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze anektowanym przez ZSRR” jest Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Krać/jp

facebook
by e-smart.pl