Droga Krzyżowa na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Warszawa – Rakowiecka 37- Droga Krzyżowa – ks. Tomasz Trzaska O 19.00 na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL – miejsca kaźni polskich bohaterów – rozpocznie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Kapelan muzeum ksiądz Tomasz Trzaska, który poprowadzi nabożeństwo, podkreśla, że rozważania Męki Pańskiej nawiązywać będą do cierpienia osób więzionych w dawnej katowni UB. „To miejsce, które bez wątpienia kojarzy się z Golgotą, z cierpieniem, krzyżem, upadkami, ze spotkaniem z cierpiącą Matką” – zaznacza kapelan muzeum. Wskazuje, że to miejsce kojarzy się z każdą ze stacji Drogi Krzyżowej Pana Jezusa. „Chcemy pokazać tę wielką bliskość Chrystusa z tymi, którzy tu cierpią, którzy są skazywani na śmierć, odzierani z szat, i tych, którzy spotykają cierpiącą i bezradną matkę”- podkreśla duchowny. Droga Krzyżowa rozpocznie się na dziedzińcu muzeum. W dawnym więzieniu przy Rakowieckiej 37 w okresie terroru stalinowskiego zostało zamordowanych na podstawie orzeczeń sądów wojskowych około 350-400 osób. Brutalnemu śledztwu i torturom były poddawane kobiety i mężczyźni. Na Rakowieckiej w latach 1945-1956 przetrzymywano i torturowano najważniejsze osoby związane z niepodległościowym podziemiem zbrojnym, jak na przykład rotmistrza Witolda Pileckiego, generała Augusta Fieldorfa „Nila”, podpułkownika Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, majora Hieronima Dekutowskiego „Zaporę” i wielu innych bohaterów.IAR/ Informacyjna Agencja Radiowa/ #Jędrzejczyk/i pcz/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl