Dr Tomasz Luterek o polskich stratach wojennych


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/attesa/template-parts/content-single.php on line 46

dr T.Luterek – straty wojenne – kultura Straty Polski spowodowane przez hitlerowskie Niemcy podczas drugiej wojny światowej w dziełach kultury i sztuki wyniosły 19 miliardów 310 milionów złotych. Ogólna kwota strat poniesionych przez Polskę opisana w raporcie o polskich stratach wynosi 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych. Współautor raportu biegły sądowy doktor Tomasz Luterek powiedział, że wycena dóbr kultury jest niezwykle trudna, bo brakuje szczegółowego opisu wielu zniszczonych czy zrabowanych dzieł. Problemem jest także wycena dzieł o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury. Jako przykład podał obrazy Jana Matejki, które mają inną wartość w Polsce, a inaczej zostałyby wycenione w Portugalii czy we Francji. Niszczenie polskich dóbr kultury było elementem zbrodniczego planu hitlerowskich Niemiec. Jego głównym założeniem było uczynienie z Polaków narodu parobków, pozbawionego własnej kultury i sztuki. Dlatego zdaniem doktora Luterka przy restytucji nie wchodzą w grę rozwiązania stosowane przez inne państwa – przekazania niemieckich dzieł sztuki. Ekspert zaznaczył, że wypełnienie polskich kolekcji dziełami niemieckich autorów doprowadziłoby do zrealizowania nazistowskiego planu pokazania tego, że w Polsce nie została stworzona żadna sztuka, a to co wartościowe pochodzi z Niemiec. Z raportu wynika, że suma strat materialnych to 797 miliardów 398 złotych. „Straty materialne obejmowały: budynki mieszkalne i niemieszkalne w miastach i wsiach, obiekty zabytkowe i sakralne, obiekty inżynierskie i mienie ruchome w transporcie kolejowym, drogowym i wodnym, energetykę, przemysł, rzemiosło, straty w rolnictwie i lasach, utracone korzyści z powodu zniszczenia i zaboru budynków, które mogły przynosić dochód, mienie ruchome związane z nieruchomościami, a także straty Wojska Polskiego” – poinformował przewodniczący Rady Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego poseł Arkadiusz Mularczyk. Pod hasłem #bezprzedawNIEnia trwa kampania informacyjna poświęcona stratom wojennym, jakie Polska poniosła w wyniku niemieckiej agresji rozpoczętej 1 września 1939 roku. O akcji informują wszystkie anteny Polskiego Radia, które przygotowało także specjalny serwis bezprzedawnienia.polskieradio.pl. Zawiera on opracowania historyczne, autorskie artykuły i unikatowe nagrania ze zbiorów Polskiego Radia.Informacyjna Agencja Radiowa/ IAR/ #Pieśniewski/i hk/w mk

facebook
by e-smart.pl