Doradca prezydenta przestrzega przed „zawłaszczaniem kompetencji” przez UE w obszarze środowiska

Prezydent – doradca – Paweł Sałek – środowisko – prawo – UE Doradca prezydenta Paweł Sałek przestrzega przed – jak mówi – zawłaszczaniem kompetencji przez instytucje unijne w szeroko rozumianym obszarze środowiska, w tym także leśnictwa. Na ten temat w Warszawie obradowała dziś prezydencka Rada do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. Paweł Sałek zaznaczył, że proces rozszerzania uprawnień przez Brukselę w sferze środowiska, przyrody i lasów odbywa się kosztem państw członkowskich. „To nie jest tylko zauważane w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej. To nawet w literaturze przedmiotu nazywa się 'competence creep’ czyli zawłaszczanie kompetencji. I ten problem był i jest o tyle ważny, jest dyskutowany tażze na poziomie Rady, że dzisiaj, jeśli spojrzymy na kwestie środowiskowe, przyrodnicze czy leśnictwa, to wiele z tych obszarów jest wyłączonych z kompetencji ogólnounijnych. Są to kompetencje – tak jak leśnictwo – państwa członkowskiego” – tłumaczył współpracownik Andrzeja Dudy. Prezydencki doradca wyjaśniał, że zawłaszczanie kompetencji choćby przez Komisję Europejską odbywa się na podstawie tzw. procedury komitologii, czyli współtworzenia prawa. Paweł Sałek ocenił również, że te zmiany są niebezpieczne w kontekście zachowania obecnego charakteru Lasów Państwowych. Jako przykład podał unijne rozporządzenie dotyczące zarządzaniu gruntami rolnymi i leśnymi. „W ramach tego, co Polska ma prowadzone, jeśli chodzi o swoją gospodarkę leśną, to rozporządzenie narzuca na nas zobowiązania, które będzie zmuszało do zmniejszenia pozyskania na przykład ilości drewna, które było zaplanowane w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej. To już jest realny procent, przypisany do Polski” – powiedział. Doradca prezydenta dodał, że szerszym kontekstem tych zmian są toczące się już teraz w Europarlamencie debaty dotyczące zmian traktatowych, prowadzących między innymi do zniesienia prawa weta i ograniczenia wyłącznych kompetencji państw członkowskich.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Darmoros/w dyd

facebook
by e-smart.pl