Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może być pobierany jeszcze do 9 maja

Rząd wydłużył okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie czyli do 9 maja. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed przypomina, że zasiłek przysługuje rodzicom i opiekunom w przypadku zamknięcia z powdu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły czy klubu dziecięcego. Mogą z niego korzystać rodzice dzieci do lat ośmiu a także starszych dzieci niepełnosprawnych. Przysługuje opekunom dzieci do lat szesnastu, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do lat osiemnastu, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dwudziestu czterech lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie zmieniły się też zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy – podkreśla rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Wyjaśnia, że aby otrzymać ten dodatkowy zasiłek, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Paweł Żebrowski podkreśla, że dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Łukowska/ w zr/ MG

facebook
by e-smart.pl