Dobiega końca Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Katowice – EKG – podsumowanie Dobiega końca Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. W trzydniowym spotkaniu brało udział tysiące gości – polityków, przedstawicieli świata biznesu, nauki, samorządów. Główne tematy to bezpieczeństwo, w tym energetyczne, obronność oraz wydatki na zbrojenia. Nie zabrakło też zagadnień związanych z wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską, rynkiem pracy, zdrowiem, a także sztuką. Gośćmi honorowymi byli premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, którzy przedstawili plan dla Europy, czyli działania, które należy podjąć, aby Stary Kontynent pozostał bezpieczny i silny gospodarczo. W czasie Kongresu odbyło się ponad 180 sesji z udziałem 1200. panelistów i panelistek. Wzięło w nim udział prawie 12 tysięcy gości, a mniej więcej drugie tyle online. Katowicki Kongres to nie tylko debaty i panele, ale równie ważne rozmowy kuluarowe, na co zwracali uwagę uczestnicy wydarzenia. Trzydniowe wydarzenie odbywa się Międzynarodowym Centrum Kongresowym.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Prostak/i pl/w OK

facebook
by e-smart.pl