Do wtorku maturzyści mogą zgłosić chęć poprawki

Matura – sesja poprawkowa – Centralna Komisja Egzaminacyjna Do wtorku maturzyści, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu, mogą zgłosić chęć poprawki w sierpniu. Matury nie zdało ponad 39 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Ci, którzy nie poradzili sobie z jednym przedmiotem (według danych CKE to ponad 25 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości), mają prawo poprawić maturę w sierpniu. Mogą to zrobić tylko te osoby, które przystąpiły do wszystkich obowiązkowych egzaminów, a żaden z tych egzaminów nie został unieważniony, na przykład z powodu niesamodzielnej pracy. Żeby to zrobić, konieczne jest zgłoszenie takiego zamiaru do szkoły, w której pisali egzamin dojrzałości, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – Marcin Smolik: „Po otrzymaniu świadectwa mają 7 dni, czyli do 16 lipca, na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia. To istotne, bo z roku na rok rośnie nam liczba maturzystów, którzy nie składają takiego oświadczenia, bo myślą, że skoro nie zdali jednego przedmiotu, to automatycznie mogą przystąpić do poprawki. Nie ma automatycznego podejścia do poprawki. Trzeba złożyć wniosek, że do takiej poprawki chce się przystąpią”, przypomina dyrektor CKE. Egzamin poprawkowy odbędzie się 20 i 20 sierpnia. Pierwszego dnia zdający będą poprawiać egzaminy pisemne, a drugiego – ustne. IAR/ Informacyjna Agencja Radiowa/ #Szymczakowska/i wg/ w fj

facebook
by e-smart.pl