Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o OSP

Sejm – OSP – nowelizacja – PiS Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Przygotowała go grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jak napisano w uzasadnieniu projektu, „celem regulacji jest doprecyzowanie przepisów zmierzających do dalszej poprawy sytuacji członków ochotniczych straży pożarnych oraz samych stowarzyszeń, które są jednymi z podstawowych podmiotów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, zapewniających sprawną i skuteczną realizację specyficznych zadań”. W projekcie doprecyzowano między innymi definicję kandydata na strażaka-ratownika OSP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może nim być strażak OSP w wieku od 16 do 18 lat, który za zgodą jednego z rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów faktycznych został dopuszczony do szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, jak również osoba biorąca udział w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Nowelizacja obejmuje także osoby, które ukończyły 18 lat. Nowelizacja doprecyzowuje też kwestię szkoleń strażaków-ratowników OSP. Doprecyzowuje przepisy dotyczące rekompensat dla strażaka, który „doznał uszczerbku na zdrowiu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę”. Projekt nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne i Biuro Analiz Sejmowych. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Paweł Hreniak.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i wz/w Wj

facebook
by e-smart.pl