Do 15 marca rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje związane z OZE w gospodarstwie

ARiMR – OZE – gospodarstwa – rolnicy Do 15 marca rolnicy planujący inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc można przeznaczyć na instalację paneli fotowoltaicznych i magazyn energii, a także na instalację pomp ciepła, o ile są połączone z instalacją fotowoltaiczną. Nabór wniosków w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O wsparcie może wnioskować rolnik, który ma co najmniej hektar użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, a także nie zajmuje się chowem i hodowlą ryb oraz nie prowadzi działalności w celach naukowo-badawczych. Maksymalna kwota pomocy wynosi 150 tysięcy złotych na gospodarstwo. Poziom dofinansowania to 50 procent poniesionych kosztów, a w przypadku tak zwanego młodego rolnika – 60 procent. Pomoc nie przysługuje w przypadku umieszczenia instalacji fotowoltaicznej na dachu wykonanym z azbestu. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest też umieszczenie urządzeń na gruntach rolnych zabudowanych. Ponadto inwestycja musi być dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa. Całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 kilowatów, przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, znajdujących się w gospodarstwie, nie przekroczy 10 kilowatów i będzie stanowić nie więcej niż 20 procent całkowitej mocy urządzeń. Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/ #Jasik/i pcz/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl