Decyzje Komisji Weryfikacyjnej w sprawie stołecznych nieruchomości

Komisja Weryfikacyjna – decyzje – nieruchomości – Warszawa Nieważność decyzji lub odszkodowania dla lokatorów – takie decyzje podjęła komisja weryfikacyjna w sprawie stołecznych nieruchomości. W przypadku nieruchomości przy ulicy Bema 95 komisja stwierdziła nieważność decyzji z 2012 roku. „Prezydent miasta stołecznego Warszawy wadliwie stroną postępowania i beneficjentem decyzji uczynił podmiot, który nabył prawa i roszczenia do nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej” – napisano w komunikacie komisji Dwie decyzje wydane zostały dla nieruchomości przy ulicy Olkuskiej 9. Chodzi o decyzje z 1998 i 2003 roku. W uzasadnieniu decyzji komisji napisano, że prezydent Warszawy dokonał w niedopuszczalnym trybie zmiany wcześniej wydanej przez siebie decyzji w tej sprawie. Pierwotna decyzja z 1998 roku obarczona była „kwalifikowaną wadą prawną i nie podlegała konwalidacji”. Oprócz tego, według komisji, prezydent Warszawy wadliwie stroną postępowania i beneficjentem decyzji uczynił podmiot, który nabył prawa i roszczenia do nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej, a wniosek dekretowy w sprawie nieruchomości został złożony przez osobę nieuprawnioną. W sprawie nieruchomości przy ulicy Wolskiej 104 komisja zdecydowała o nieważności decyzji władz stolicy z 2014 roku, bo wadliwie stroną postępowania uczyniono osobę, która nie żyła w dniu wydania decyzji. „Komisja dostrzegła również, że prezydent przyznał odszkodowanie za nieruchomość, pomimo niespełnienia przesłanki przeznaczenia pod budownictwo jednorodzinne. Ponadto, prezydent pominął okoliczność, że dawni właściciele nieruchomości zostali przed laty pozbawieni własności przedmiotowej nieruchomości. Komisja weryfikacyjna przyznała też odszkodowania i zadośćuczynienie lokatorkom nieruchomości przy ulicy Radzymińskiej 34 i Kazimierzowskiej 70. Łączna kwota przyznanych odszkodowań i zadośćuczynień to blisko sto tysięcy złotych. Łączna suma przyznanych dotychczas przez komisję weryfikacyjną odszkodowań i zadośćuczynień wynosi ponad 11 milionów złotych.Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/KW/d mile/w dw

facebook
by e-smart.pl