Debata w Ministerstwie Sprawiedliwości nt. przeciwdziałania przemocy wśród nieletnich

MS – Z. Ziobro – M. Woś – nieletni Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że narzędzia wypracowane w resorcie umożliwiają skuteczniejsze reakcje na zachowania o charakterze przestępczym wśród nieletnich. Minister otworzył w siedzibie resortu konferencję „W trosce o bezpieczeństwo dzieci” z udziałem sędziów rodzinnych, kuratorów, psychologów i kadry zakładów dla nieletnich. Zbigniew Ziobro odniósł się do ostatnich przypadków przestępstw popełnianych przez młodzież, o których donosiły media. Jego zdaniem jedną z przyczyn takich zachowań jest kryzys rodzinny. Minister sprawiedliwości podkreślił, że „tym razem nie jesteśmy spóźnieni”. I przypomniał, że wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wraz z gronem ekspertów przygotował projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Dodał, że pracowali nad nim wszyscy zainteresowani tematyką, w tym między innymi kuratorzy, sędziowie, prokuratorzy i naukowcy zajmujący się badaniem procesów związanych z właściwym wychowaniem i resocjalizacją młodzieży. „I efekt, jak się wydaje, jest dobry. Nowe narzędzia, które zostały wypracowane w ramach tych regulacji, stwarzają możliwość skuteczniejszego reagowania na zachowania dysfunkcyjne, które przejawiają się w formie czynów zabronionych, czyli działań o charakterze przestępczym” – ocenił minister. Zbigniew Ziobro przypomniał, że na wejście w życie czeka nowelizacja Kodeksu karnego, która zezwala na obniżenie wieku karalności szczególnie zdemoralizowanej osoby do 14 lat. Chodzi o wyjątkowe wypadki, gdy nieletni jest sprawcą kwalifikowanego zabójstwa. W każdym konkretnym przypadku decyzję podejmuje sąd. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś uważa, że zarówno ministerstwo wraz z resortem edukacji, jak i specjaliści, powinni wspólnie docierać do świadomości młodych ludzi, że przemoc i agresja są nieakceptowalne. „Zero tolerancji dla tego typu działań. I z pewnością państwo ma skuteczne narzędzia, żeby te patologie, tą głęboką demoralizację, którą widzimy, wyplenić przez działania kuratorów, albo działania specjalistów w ośrodkach wychowawczych lub w zakładach poprawczych” – powiedział. Wiceminister zaznaczył, że o konkretnych narzędziach decyduje sąd, a od czasu ubiegłorocznej reformy także dyrektor szkoły, który „ma specjalne narzędzia do wprowadzania nie tylko realizacji obowiązku szkolnego, ale też realizacji tej funkcji wychowawczej szkoły”. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku. Wprowadziła ona między innymi obowiązek kierowania do zakładów poprawczych nieletnich sprawców najcięższych przestępstw. Celem debaty zorganizowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości jest omówienie nowych narzędzi wprowadzonych ustawą, a także opracowanie rozwiązań, które pozwolą dotrzeć z przekazem do nieletnich, by ci nie czuli się bezkarni wobec prawa. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Jasik/i pcz/w Wj

facebook
by e-smart.pl