Czy możemy zrezygnować z próby odbudowy najcenniejszego kapitału Polski?

Szanowni Państwo,

dzięki szczególnej ofiarności, którą okazali Państwo naszej Fundacji udało się zrealizować kampanię Miłość. Lepiej na całe życie.
Spotyka się ona z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy trzykrotnie większa liczba wyświetleń na YouTube kampanijnego spotu „Miłość”, w porównaniu z oglądalnością spotu „Bajka” podczas zeszłorocznej kampanii Rozwód? Przemyśl to. Warto dodać, że ma to miejsce jeszcze przed emisją spotu w TVP, która rozpocznie się dopiero w drugiej połowie września. Badania poprzedniej kampanii pozwalają przypuszczać, że emisje w telewizji publicznej mogą ten rezultat jeszcze zwielokrotnić.
Z końcem września podsumujemy ostatecznie efekty podjętych działań ale już dziś przygotowujemy się do kolejnej akcji zaplanowanej na przełom października i listopada.
Jak Państwo zapewne wiedzą, Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników dzietności na świecie. Wchodzące obecnie w wiek prokreacyjny pokolenie wyżu demograficznego lat osiemdziesiątych jest ostatnią szansą na odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych i choćby częściowe odbudowanie deficytu kapitału ludzkiego powstałego w okresie ostatnich 20 lat (szacowane na ok. 4 miliony dzieci w wieku 0-14 lat) a pozwalającego na tzw. prostą zastępowalność pokoleń.
Roczny budżet Fundacji umożliwia realizowanie każdego roku jednej ogólnopolskiej kampanii społecznej, co było naszą misją założycielską. Postanowiliśmy wziąć jednak na swoje barki w tym roku ciężar realizacji drugiej kampanii ponieważ uważamy, że Polska znajduje się dziś w stanie wyższej konieczności demograficznej. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie fundamentalnych spraw, które z różnych powodów bywają marginalizowane w świadomości społecznej i w obszarze aktywności państwa.
Jesienna kampania będzie zachętą skierowaną głównie do rodzin z jednym dzieckiem by rozważyły powiększenie rodziny. Mamy już wyniki badań postaw Polaków wobec rodzicielstwa, opracowaliśmy strategię kampanii i koncepty komunikacji z odbiorcami, chcemy przystąpić do produkcji spotu telewizyjnego. Nie będzie to jednak możliwe bez ofiarności i naprawdę szerokiego wsparcia ze strony naszych darczyńców.
Jeśli również Państwo uznają, że i to działanie warte jest Państwa zaangażowania prosimy o rozważenie możliwości wsparcia on-line, co zajmuje nie więcej niż 2 minuty.

Będziemy wdzięczni za każdą kwotę, którą zechcieliby Państwo wpłacić w tym celu. Jeszcze raz dziękujemy za wszelką ewentualną pomoc, którą zdecydują Państwo ofiarować obecnie i w przyszłości.

Łącząc wyrazy szacunku serdecznie pozdrawiamy.
facebook
by e-smart.pl