Czechy: o promocję regionalnej żywności dbają związki producenckie

Czechy – żywność – promocja Czechy nie wprowadziły dotąd regulacji ustanawiających minimalny udział lokalnej żywności sprzedawanej w supermarketach. O promocję regionalnej żywności w tym kraju dbają przede wszystkim związki producenckie. „Znajdź swojego rolnika” – internetowa wyszukiwarka o takiej nazwie jest jedną z inicjatyw, które pomagają konsumentom w zakupie żywności bezpośrednio od producentów. Odpowiada za nią Związek Rolniczy Republiki Czeskiej. Wciąż aktualizowana lista obejmuje obecnie 640 producentów oferujących warzywa, owoce, mięso lub nabiał.Własny kodeks opracował Związek Targów Rolniczych zrzeszający część targowisk z żywnością organizowanych w największych miastach. Mogą na nich sprzedawać wyłącznie certyfikowani wystawcy. Co najmniej połowa asortymentu musi pochodzić z regionu, a produkty spoza Czech mogą stanowić nie więcej niż 10 procent oferty. W Czechach funkcjonuje też szereg oznaczeń produktów trafiających do sklepów. Spełniająca odpowiednie kryteria żywność może zostać oznaczona jako „produkt czeski” lub „żywność regionalna”. Przeprowadzone dwa lata temu badanie wykazało, że oznaczenia zna około 60 procent konsumentów. W 2021 roku parlament odrzucił projekt przepisów o minimalnym udziale czeskiej żywności sprzedawanej w supermarketach. Zakładał on, że do 2028 roku krajowa produkcja powinna stanowić 73 procent oferty spożywczej w dużych sklepach. Komisja Europejska ostrzegała wówczas Czechy, że kwoty są niezgodne z prawem unijnym. Swój sprzeciw wyraziło także osiem państw Unii, w tym Polska. Interesy lokalnych producentów były przedmiotem dyskusji w parlamencie również w tym roku. W kwietniu komisja do spraw rolnictwa Izby Poselskiej wezwała resort rolnictwa, aby wykorzystał fundusze wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej do budowania zdolności magazynowych i łańcucha przetwórstwa lokalnych płodów rolnych. Miałoby się to przyczynić do zatrzymania wzrostu cen żywności.IAR/Wojciech Stobba/Praga/i mg/w zr

facebook
by e-smart.pl