CBOS: Polacy czują się bezpiecznie

CBOS-bezpieczeństwo-sondaż 88 procent ankietowanych przez CBOS uważa, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. 9 procent ma przeciwne zdanie, a 3 procent nie ma zdania na ten temat. W porównaniu z badaniem sprzed roku współczynnik osób czujących się bezpiecznie wzrósł o 5 punktów procentowych. 96 procent badanych uważa, że miejsce, w którym mieszkają, jest bezpieczne i spokojne. 36 procent badanych obawia się natomiast, że może stać się ofiarą przestępstwa – o 4 punkty procentowe więcej niż przed rokiem. 61 procent badanych nie wyraża takich obaw. 83 procent badanych w ostatnich 5 latach nie padło ofiarą przestępstwa. Wśród tych, którzy padli, najczęściej tym przestępstwem jest kradzież. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent udzieliał informacji poprzez: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera, przez telefon lub wypełniając ankietę internetową. Badanie przeprowadzono między 11 a 20 kwietnia na próbie liczącej 1081 osób, z czego 56,9 procent udzieliło informacji w wywiadach bezpośrednich z ankieterem. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/komunikat/d to/w dyd

facebook
by e-smart.pl