Cała Polska zbiera podpisy dla Mamy i Taty !

Zasięg naszej akcji „Cała Polska chroni dzieci” rozszerza się !

W tym tygodniu zaapelowaliśmy o wsparcie w zbieraniu podpisów do blisko 40 organizacji i stowarzyszeń społecznych, związkowych, wychowawczych oraz 11 największych związków wyznaniowych i kościołów. TWOJE ŚRODOWISKO TEŻ MOŻE NAM POMÓC!

Prosimy o wsparcie i udzielenie nam pomocy w informowaniu o akcji ?Cała Polska chroni dzieci”, w propagowaniu treści apelu i zachęcaniu do jego podpisania w formie i zakresie, jaki adresaci naszej prośby uznają za stosowny i możliwy do zrealizowania. Nasz apel o wsparcie został już wysłany m.in. do głównych organizacji harcerskich (ZHP, ZHR i Skauci Europy),  związków zawodowych (ZNP, OPZZ, FZZ, NSZZ Solidarność, NSZZ Solidarność RI) oraz organizacji młodzieżowych i studenckich (NZS, ZMW, ZSP).

Apel „Cała Polska chroni dzieci” można cały czas podpisać elektronicznie na naszej stronie, o czym warto poinformować członków zainteresowanych organizacji i środowisk. Natomiast osoby, które nie korzystają lub nie mają dostępu do Internetu chcielibyśmy, aby mogły za pośrednictwem struktur organizacji i środowisk, do których się zwracamy otrzymać apel w formie papierowej i podpisać go odręcznie. W zakładce menu „ZBIERAJ PODPISY dla Mamy i Taty” po lewej stronie znajduje się komplet dokumentów potrzebnych wszystkim, którzy zechcą pomóc nam w tym przedsięwzięciu (treść apelu i formularz listy sygnatariuszy). Podpisane egzemplarze poprosimy o odesłanie na adres Fundacji pocztą.

Wszystkie organizacje społeczne i środowiska, które chcą czynnie włączyć się w akcje popracia apelu „Cała Polska chroni dzieci” mogą skorzystać z udostępnionych dokumentów i są proszone o poinformowanie nas o podjętych krokach mailowo lub telefonicznie. Liczymy na podobny masowy odzew jak w przypadku internautów i zbiórki podpisów za pomocą strony internetowej!

O postępach w zbieraniu będziemy informować na bieżąco na stronie.

facebook
by e-smart.pl