Cała Polska chroni dzieci !

W dniu 5 czerwca 2010 r. opublikowany został w dzienniku „Rzeczpospolita” nasz apel podpisany przez trzydziestu jeden sygnatariuszy.

Jpg_Color026min

pobierz jako plik pdf

List otwarty – „Cała Polska chroni dzieci”

W lipcu 2010 roku w Warszawie odbędzie się wielka, międzynarodowa manifestacja aktywistów mniejszości seksualnych -Europejska Parada Gejów i Lesbijek EUROPRIDE – mająca m.in. na celu propagowanie legalizacji związków osób tej samej płci. Doświadczenia krajów Europy zachodniej pokazują, że jest to pierwszy etap na drodze do adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

W życiu większości z nas – bez względu na światopogląd – najważniejsza jest rodzina i dobro dzieci. To im staramy się przekazać to, co najcenniejsze. Dlatego niepokój i sprzeciw budzi wszystko, co może mieć negatywny wpływ na ich psychikę i wychowanie.

Akceptujemy prawo dorosłego człowieka do wyboru swojej życiowej drogi. Uważamy jednak, że nie składa się na nie niczym nie ograniczone prawo do posiadania i wychowywania dzieci. Granicą jest w tym wypadku dobro dziecka i prawo do wychowania w rodzinie naturalnej czy adopcyjnej, ale zawsze tworzonej przez mamę i tatę.

Osobisty przykład życia matki i ojca jest fundamentem kształtującym w dzieciach świat wartości, wrażliwość społeczną oraz obraz kobiety i mężczyzny. Przyznanie parom homoseksualnym przywileju wychowywania dzieci uzasadnionego wyłącznie chęcią jego posiadania odbywa się zawsze kosztem prawa dzieci do wychowania w rodzinie i uprzedmiotawia je. Nie chcemy takich zmian.

W Polsce podpisanie niniejszego listu nie jest jeszcze zabronione. Są jednak kraje, gdzie głoszenie podobnych poglądów mogłoby być już zakazane. Istniejące tam prawo ogranicza wolność słowa czyniąc praktycznie niedopuszczalną krytykę zachowań homoseksualnych.

Dzisiaj aktywiści środowisk homoseksualnych zmierzają do wprowadzenia zmian prawnych, które będą miały opłakane skutki dla wolności słowa, przekonań i sumienia. Nie prowadźmy tego niebezpiecznego społecznie eksperymentu w Polsce, w której – jak pokazują badania – zdecydowana większość obywateli takich zmian sobie nie życzy.

Apelujemy do polskich władz: Prezydenta, Premiera, każdego z posłów i senatorów, o dołożenie wszelkich starań, aby podobny eksperyment społeczny nie miał w Polsce miejsca. Jest to apel do wszystkich osób dobrej woli sprawujących władze w naszym kraju, bez względu na ich przynależność partyjną. Wasze milczenie i bezczynność w tej sprawie oznacza przyzwolenie na legalizację „małżeństw” homoseksualnych oraz adopcje dzieci przez pary homoseksualne.

Apelujemy też do wszystkich firm i organizacji o niewspieranie finansowo organizacji i osób, których działania zmierzają do promowania takich nieakceptowanych społecznie postulatów.

Zwracamy się z prośbą do Was, wszystkich polskich obywateli, niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych, o podpisanie naszego listu na www.mamaitata.org.pl.

Cała Polska chroni dzieci !

 1. Mirosław Baka aktor
 2. Bolesław Błaszczyk muzyk
 3. Izabela Dzieduszycka
 4. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska socjolog
 5. Przemysław Gintrowski muzyk
 6. Janusz „Yanina” Iwański muzyk
 7. Marek Jackowski muzyk
 8. Katarzyna Jamróz aktorka
 9. prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz matematyk
 10. prof. UW dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska psycholog, kryminolog
 11. Ireneusz Krosny aktor
 12. Paweł Kukiz muzyk
 13. em. prof. PB dr hab. Stanisław Kulaszewicz fizyk
 14. prof. dr hab. inż. Wojciech Tadeusz Łużny fizyk
 15. prof. dr hab. Cezary Mik prawnik
 16. prof. dr hab. Lech Morawski prawnik
 17. Adam Nowak wokalista zespołu Raz, Dwa, Trzy
 18. prof. UW dr hab. Krystyna Ostrowska psycholog, kryminolog
 19. prof. dr hab. Barbara Otwinowska historyk literatury
 20. dr Wanda Półtawska psychiatra
 21. Józef Skrzek muzyk
 22. prof. dr hab. Jan Sobczyk fizyk
 23. prof. UAM dr hab. Halina Sowińska pedagog
 24. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Stawrowski filozof
 25. prof. dr hab. Teodor Szymanowski kryminolog
 26. prof. UW dr hab. Michał Szymański astronom
 27. Julita Świerszcz-Wieczyńska producent filmowy
 28. dr hab. Łukasz Trzciński filozof, antropolog
 29. prof. Ign. dr hab. Andrzej Waśko literaturoznawca
 30. Rafał Wieczyński reżyser
 31. prof. dr hab. Andrzej Zoll prawnik

Poprzyj akcję – podpisz nasz apel !

facebook
by e-smart.pl