Biskupi wybiorą nowego przewodniczącego KEP i jego zastępcę

Biskupi wybiorą nowego przewodniczącego Episkopatu Polski i jego zastępcę.

W Warszawie rozpoczęło się 397. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki i jego zastępca arcybiskup Marek Jędraszewski kończą dwie pięcioletnie kadencje. Rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak podkreślił, że łącznie 94 diecezjalnych i pomocniczych biskupów ma prawo wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego spośród 42 biskupów diecezjalnych. Jak wyjaśnia ksiądz Leszek Gęsiak księża biskupi na otrzymanych kartach zaznaczają jedno nazwisko. Wynik głosowania zlicza i podaje do wiadomości biskupów komisja skrutacyjna.

Nowy przewodniczący Episkopatu Polski i jego zastępca zostaną wybrani prawdopodobnie jutro. Jeśli po pierwszym głosowaniu żaden z biskupów nie uzyska większości, głosowanie będzie powtórzone. „Jeżeli okaże się, że dwóch biskupów uzyskało tę samą liczbę głosów, wybrany zostaje biskup z dłuższym stażem biskupim, jeśli by się okazało natomiast, że obaj biskupi mają ten sam staż, wybrany zostaje starszy wiekiem biskup” – tłumaczy ksiądz Leszek Gęsiak.

Jeśli wybrany biskup nie wyrazi zgody na przyjęcie funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, procedura głosowania jest powtarzana.

O 18.00 w Świątyni Opatrzności Bożej biskupi wezmą udział we mszy dziękczynnej za 11 lat posługi papieża Franciszka, a także za posługę przewodniczącego Konferencji Episkopatu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i jego zastępcy arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Mszy świętej będzie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Antonio Guido Filipazziego.

Innymi tematami Zebrania Plenarnego będą również kwestie związane z zapowiedziami rządu dotyczącymi obecności lekcji religii w szkole oraz Funduszu Kościelnego. Obrady zakończą się jutro. O 14.30 zaplanowano konferencję podsumowującą zebranie.

IAR/ Informacyjna Agencja Radiowa/ #Jędrzejczyk/w dw/ MG

facebook
by e-smart.pl