Biskup Jan Piotrowski na Niedzielę „Ad Gentes”: Z misjonarzami budujemy Kościół

KEP- biskup- misje „Dzięki ofiarnej służbie, modlitwie, cierpieniu i wytrwałej pracy misjonarzy wzrastają i umacniają się młode wspólnoty misyjne”- napisał biskup Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, w komunikacie na Niedzielę „Ad Gentes”, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku przypada ona 5 marca. Tegoroczną Niedzielę „Ad Gentes” obchodzimy pod hasłem: „Z misjonarzami budujemy Kościół”. Dzień ten jest okazją, by wesprzeć modlitewnie i finansowo 1743 polskich misjonarzy posługujących w 99 krajach świata. „Ich codzienne dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, edukacyjne i medyczne mogą rozwijać się dzięki naszej modlitwie i jałmużnie” – napisał biskup. „Misjonarze są posłani przez Kościół i jako świadkowie wiary głoszą Ewangelię, tworząc wspólnoty nowych uczniów Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. Dzięki ich ofiarnej służbie, modlitwie, cierpieniu i wytrwałej pracy wzrastają i umacniają się młode wspólnoty misyjne” – podkreśla biskup Piotrowski. Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji podkreśla, że misjonarze potrzebują środków finansowych i materialnych, by „tworzyć i rozwijać dzieła charytatywne, solidarności i braterstwa z ubogimi, chorymi i potrzebującymi pomocy”. „Z Ewangelią miłosierdzia docierają do rodzin żyjących w ubóstwie, dzieci ulicy, osób chorych i wykluczonych społecznie” – napisał. Biskup Jan Piotrowski zwraca się do wszystkich wiernych z prośbą o modlitwę i wsparcie misji. „A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze”- podkreśla. W 2022 roku, dzięki darczyńcom zwłaszcza z polskich parafii, Dzieło Pomocy „Ad Gentes” sfinansowało 124 projekty pomocowe na misjach o wartości prawie 140 tys. euro. Pomoc finansową otrzymało 59 sióstr zakonnych, 29 zakonników, 30 księży fideidonistów oraz 5 misjonarzy świeckich. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/episkopat.pl/w dyd/w dw

facebook
by e-smart.pl