Białoruś: władze uznały Zrzeszenie Białorusinów w Ameryce za „organizację ekstremistyczną”

MSW Białorusi – Zrzeszenie Białorusinów w Ameryce – lista „organizacji ekstremistycznych” Białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wpisało Zrzeszenie Białorusinów w Ameryce na listę „organizacji ekstremistycznych”. Od teraz członkom tego zrzeszenia grożą represje polityczne, jeżeli przyjadą na Białoruś. Ponadto prześladowane mogą być także osoby, które otrzymują lub rozprzestrzeniają informacje o zrzeszeniu w internecie. Zrzeszenie Białorusinów w Ameryce działa na terytorium Stanów Zjednoczonych i jest jedną z największych organizacji kulturalnych diaspory białoruskiej za oceanem. Reżim Aleksandra Łukaszenki uznał za „ekstremistyczne” blisko dwieście politycznych i kulturalnych organizacji działających w kraju i za granicą.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/svaboda.org/#Val/w mk

facebook
by e-smart.pl