B.Zdrojewski (KO) dla IAR o wniosku ws. TS dla szefa KRRiT

Sejm-KO-Trybunał Stanu-KRRiT Wniosek o Trybunał Stanu dla szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego prawdopodobnie jutro zostanie złożony w Sejmie. Tak mówi Informacyjnej Agencji Radiowej przewodniczący komisji kultury Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej. On sam wniosek już podpisał. Jak mówi, zawarto w nim trzy grupy zarzutów. Pierwsza dotyczy wstrzymywania wypłaty środków abonamentowych dla mediów publicznych przez szefa KRRiT. Wyjaśnił, że zarzut ten już dwa miesiące temu był potwierdzony przez Biura Analiz Sejmowych. „To wówczas stwierdzono, że ten obowiązek spoczywa nie na Krajowej Radzie, ale na jej przewodniczącym” – tłumaczy rozmówca IAR. We wniosku wskazano również na politykę prowadzoną przez Macieja Świrskiego wobec mediów prywatnych, w tym kary dla TVN. Trzecia grupa zarzutów dotyczy niewypełniania przez Macieja Świrskiego obowiązków przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bogdan Zdrojewski powiedział, że uzasadnienie wniosku liczy ponad 50 stron. Jego zdaniem, jutro powinien zostać złożony do marszałka Sejmu. Wniosek w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu może złożyć w Sejmie prezydent lub grupa co najmniej 115 posłów. Wniosek trafia do sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub o umorzenie postępowania. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Naukowicz/i pl/w OK

facebook
by e-smart.pl