Areszt dla księdza Michała O. i dwóch urzędniczek MS ws. Funduszu Sprawiedliwości

areszt – Michał O. – Fundusz Sprawiedliwości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla księdza Michała O. kierującego fundacją Profeto oraz dwóch urzędniczek ministerstwa sprawiedliwości Urszuli D. i Karoliny K. Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa Grzegorz Krysztofiuk powiedział, że sąd zgodził się z argumentacją prokuratury, która wystąpiła o zastosowanie środka zapobiegawczego ze względu na obawę matactwa, obawę ucieczki i zagrożenie surową karą. „Przesłanka ogólna stosowania tymczasowego aresztowania, tak zwana przesłanka dowodowa została spełniona. Z postanowienia wynika, że maksymalne ustawowe zagrożenie karą wynosi 10 lat pozbawienia wolności przy kwalifikacji prawnej wskazanej we wnioskach prokuratora. To są przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i wyrządzenia szkody znacznych rozmiarów” – powiedział wiceprezes Grzegorz Krysztofiuk. Postanowienie sądu dotyczy trzech z pięciu osób zatrzymanych we wtorek w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Wszyscy usłyszeli wczoraj zarzuty związane przede wszystkim z wypłaceniem 66 milionów złotych dotacji dla fundacji Profeto, która nie spełniała wymogów formalnych i merytorycznych, aby środki finansowe otrzymać. Adwokat księdza Michała O. mecenas Krzysztof Wąsowski zapowiedział złożenie zażalenia na postanowienie sądu. „Sąd postanowił uwzględnić wniosek prokuratury, tak jak prokurator go napisał, na 3 miesiące aresztu, po prostu, ponieważ kodeks postępowania karnego przewiduje areszty, prokurator składa wnioski, to w zasadzie należy domniemywać, że ten areszt na wszelki wypadek trzeba zastosować. Oczywiście będziemy żalić to postanowienie. Sąd nie rozważał kwestii umocowania oskarżycieli publicznych w tej sprawie. Stwierdził, że jest to kwestia do zażalenia” – mówił adwokat księdza Michała O. Dotychczas w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratorskie zarzuty usłyszało siedem osób. Sprawa dotycząca dotacji dla fundacji Profeto jest tylko jednym z elementów wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Turkowska/w dw

facebook
by e-smart.pl