Archikatedra Warszawska: Msza święta w 10. rocznicę śmierci Prymasa Polski Józefa Glempa

kard. Józef Glemp – 10. rocznica śmierci – Msza św. – kard. Nycz – abp W. Polak Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak powiedział, że kardynał Józef Glemp umacniał ziarnem nadziei w trudnych czasach stanu wojennego. W 10. rocznicę śmierci kardynała Józefa Glempa w warszawskiej archikatedrze kardynał Kazimierz Nycz celebrował Mszę świętą za duszę hierarchy. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak w homilii dziękował Bogu za dar życia i posługę duszpasterską arcybiskupa warszawskiego i gnieźnieńskiego. Wspominał o służbie hierarchy dla Kościoła w Polsce, Polonii, którą też często odwiedzał, a także dla całego Kościoła. „Jego życie i posługiwanie (…) niewątpliwie było ziarnem nadziei. Widzieliśmy tę nadzieję, którą on sam żył i którą głosił, i w której umacniał. Umacniał w nadziei na zmartwychwstanie, zwłaszcza w trudnych czasach stanu wojennego”- tłumaczył. Prymas Polak przypominał, że owocem nadziei zwłaszcza dla internowanych i ich rodzin były działania Prymasowskiego Komitetu Pomocy. Jak zaznaczył, z poszukiwania nowych dróg nadziei wyrosły prace Prymasowskiej Rady Społecznej. „Odczytywaliśmy tę nadzieję, gdy z Jasnogórskiego Szczytu w swoich dorocznych majowych i sierpniowych kazaniach kardynał Józef Glemp przypominał, że niewyczerpanym źródłem nadziei jest Jezus Chrystus i opieka Jasnogórskiej Królowej Polski. Wskazywał też na świętych, którzy dali impuls duchowemu życiu Kościoła i wśród których szczególne miejsce zajmował święty Wojciech. Od niego uczył się, jak wspominał, przede wszystkim tego, że każda wielka sprawa wymaga ofiary” – podkreślał. Prymas Wojciech Polak przywołał również słowa kardynała Glempa, wypowiedziane przy trumnie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki: Kto umiera dla Pana, staje się jak kiełkujące ziarno, które obumarłwszy wydaje wielokrotny plon”. Arcybiskup podkreślił, że po stronie wyznawców Chrystusa potrzeba czystego serca i wielkiego dobra i tylko dobra dla zwyciężania zła. We Mszy świętej oprócz przedstawicieli duchowieństwa i wspólnot zakonnych uczestniczyli również przedstawiciele Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej, która obchodzi 25-lecie. Po Mszy świętej oddano hołd i modlono się w kryptach Archikatedry Warszawskiej, gdzie pochowany jest kardynał Glemp. Wcześniej w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyła się konferencja naukowa „Zrobiłem, co mogłem. Jak Prymas Polski Józef Glemp zostanie zapamiętany?”, a Sali Konferencyjnej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej nadano imię kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Wosiek/w Wj

facebook
by e-smart.pl