Odpowiedzialni Rodzice apelują do Prezydenta Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

My Odpowiedzialni Rodzice, zatroskani o przyszłość naszych dzieci, które regularnie poddawane są antyrodzinnym trendom kulturowym i politycznym, apelujemy do Pana o poszerzenie obszaru, zagwarantowanych nam Konstytucją Rzeczpospolitej, praw rodzicielskich.

Z niepokojem obserwujemy, jak organizacje mające na sztandarach hasła antychrześcijańskie, antypolskie, kosmopolityczne próbują zniszczyć nasz trud wychowawczy wstrzykując truciznę libertynizmu w nasze dzieci.

Robią to pod płaszczem rzekomej edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej w rzeczywistości zachęcającej nawet dzieci poniżej 15 roku życia do nieskrępowanych eksperymentów seksualnych.

Programy te jednocześnie nie informują o konsekwencjach zdrowotnych ryzykownych zachowań seksualnych, pomijają również aspekt moralny i psychologiczny związany z częstą zmianą partnerów.

Proponowane dzieciom przez skrajnie lewicowe organizacje eksperymenty seksualne  mają katastrofalne skutki dla budowania w przyszłości trwałych związków opartych o związek kobiety i mężczyzny. Tego typu doświadczenia wpływają na zaburzenia tożsamości płciowej, zwiększają skalę depresji i idących za tym prób samobójczych.

Jak pokazują najnowsze badania amerykańskie, obdarta z wartości, genderowa edukacja seksualna przynosi zatrute owoce. Już ponad 40 proc. młodych  dorosłych Amerykanów określa się jako LGBT.

Czy tego samego chce Pan w Polsce?

My, Odpowiedzialni Rodzice, i Pana wyborcy, mamy nadzieję, że usłyszy Pan głos ludzi zatroskanych o dobro swoich dzieci. Liczymy, że będzie Pan szanował głos Rodziców, będzie, tak jak obiecywał, walczył o zwiększenie naszej roli w szkole i stwarzał możliwości, aby szkoła była przedłużeniem wartości wynoszonych z domu.

Zauważamy zmasowaną akcji PR-ową środowisk skrajnej lewicy, gender i LGBT, zwolenników Rafała Trzaskowskiego i totalnej opozycji. Ich celem jest minimalizacja wpływu rodziców na szkołę tak, aby ich programy skrajnie libertyńskiej edukacji seksualnej importowane z Niemiec, mogły bez przeszkód być sączone w umysły i dusze naszych dzieci.

My, Odpowiedzialni Rodzice i Pana wyborcy nie zgadzamy się na to. Liczymy, że dotrzyma Pan obietnicy ochrony najmłodszych przed demoralizacją. Prosimy i oczekujemy, że nie będzie Pan zwlekał z podpisaniem ustawy nowelizującej Prawo oświatowe.

„Takie będą Rzeczpospolite jakie młodzieży chowanie.”  Ciąży na Panu wielka odpowiedzialność. Osąd historii, społeczeństwa i Boga. Obecnie 80% społeczeństwa popiera wzmocnienie roli rodziców w szkole. Czy wystąpi Pan przeciw społeczeństwu, aby przypodobać się skrajnej lewicy?

Panie Prezydencie. My, Odpowiedzialni Rodzice liczymy na Pana i jeszcze raz apelujemy o podpisanie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, która wreszcie daje rodzicom  wpływ na kształt zajęć prowadzonych w szkole naszych dzieci. 

Stowarzyszenie Odpowiedzialni Rodzice

Fundacja Mamy i Taty

Ruch 4 Marca

 

facebook
by e-smart.pl