Apel do Prezydenta Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,
Zwracamy się do Pana Prezydenta z gorącym apelem o niepodpisywanie nowelizacji prawa farmaceutycznego legalizującej powszechną – tzn. bez recepty i kontroli lekarskiej – dostępność preparatu hormonalnego, popularnie zwanego tabletką „dzień po”, także dla niepełnoletnich nastolatek (od 15 roku życia). Jak słusznie Pan zauważył, ta „hormonalna bomba’, stosowana często i bez żadnej kontroli, doprowadzić może do dewastacji zdrowia kobiet i to jeszcze w wieku przed prokreacyjnym. Co więcej, powszechna dostępność takich środków może zachęcać do podejmowania nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych, a z tzw. „antykoncepcji awaryjnej” przekształcić się w standardowe zachowanie, czyli przyjmowanie pigułki po każdym kontakcie seksualnym. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku młodzieży.
Jesteśmy przekonani, że ideologicznie nacechowane zapewnienia pseudoautorytetów medycznych, jakoby stosowanie tego preparatu było obojętne dla zdrowia, nie przekonają Pana Prezydenta. Przeciwnie: ufamy, że da Pan posłuch rzetelnym opracowaniom medycznym, wskazującym na wysoką szkodliwość takich preparatów, szczególnie stosowanych często i w okresie dojrzewania.
Panie Prezydencie, chcielibyśmy zwrócić Pana uwagę także na niemniej ważny aspekt działania tabletki „dzień po”. Otóż, wbrew temu co próbuje się wmówić opinii publicznej, pigułka „dzień po” ma charakter nie tylko antykoncepcyjny (hamujący owulację), ale też wczesnoporonny (antynidacyjny), tzn. nie dopuszcza do zagnieżdżenia się zarodka (kilkudniowego, poczętego dziecka) w macicy, w przypadku, gdy do owulacji i poczęcia doszło przed zastosowaniem tabletki. Takiego działania pigułki nie kryją nawet jej producenci.
Warto w tym miejscu nadmienić, że pewność, z jaką powtarzane jest twierdzenie, że pigułka nie ma charakteru wczesnoporonnego, wynika z celowej manipulacji terminami. W medycynie poronienie definiowane jest jako samoistne ukończenie ciąży przed upływem 22 tygodnia. Ponieważ pigułka „dzień po” nie dopuszcza do zagnieżdżenia, to zgodnie z aktualnie przyjmowaną definicją ciąży, w przypadku użycia pigułki poronienia być nie może, co nie zmienia faktu, że ginie dziecko w początkowej fazie swego rozwoju, które nie znalazło warunków do dalszego wzrostu. W tym kontekście kłamliwe jest twierdzenie, że pigułka ma charakter jedynie antykoncepcyjny (przeciw poczęciu). Dlatego obrońcy życia, podkreślając przyrodzone prawo do życia każdego człowieka od chwili poczęcia, zawsze byli przeciwni dystrybucji tego preparatu jako potencjalnie niszczącego poczęte już życie ludzkie.
Panie Prezydencie, raz jeszcze apelujemy o zawetowanie tego rozwiązania, godzącego z jednej strony w prawo do życia, a z drugiej strony w zdrowie prokreacyjne kobiet.
Apel sygnowali m.in.:
1. Paweł Adamiak – Ruch 4 Marca
2. Jakub Bałtroszewicz – Fundacja JEDEN Z NAS
3. Zbigniew Barciński – Stowarzyszenia Pedagogów NATAN
4. Bogusław Bernard – Fundacja Pomocy Bliźniemu “Credo”
5. prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan – specjalista ginekologii i położnictwa
6. Anna Dyndul – Stowarzyszenie Nauczycieli NPR
7. Marek Grabowski – Fundacja Mamy i Taty
8. Paweł Grzegorzewicz – Tarcza Rodziny
9. Małgorzata Jastrzębska – Społeczny Komitet Krzewienia Kultu Matki Bożej Łaskawej
10. lek. Jadwiga Kazana – Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej
11. Bogusław Kiernicki – Fundacja Świętego Benedykta
12. Jan Klawiter – Fundacja „Słowo”
13. Lidia Klempis – Marsz Świętości Życia
14. dr n. med. Elżbieta Kortyczko – Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
15. Lech Kowalewski – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska
16. prof. Tadeusz Kulik – Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej
17. adw. Jerzy Kwaśniewski – Instytut Ordo Iuris
18. Joanna Kwiatkowska – Wspólnota “Woda Życia”
19. Lech Łuczyński – Instytut Ordo Caritatis
20. Paweł Milcarek – Christianitas
21. Paweł Murzyn – Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie “Ojcowizna”
22. Andrzej Niemirski – Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy – Oddział Ziemi Radomskiej
23. Marcin Perłowski – Centrum Życia i Rodziny
24. Piotr M. Pietrus – Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II
25. Grzegorz Przybyło – Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
26. Andrzej Przybysz – Instytut Chrześcijańsko-Narodowy im. Profesora Wiesława Chrzanowskiego
27. Lidia Sankowska-Grabczuk – Narodowy Marsz Życia
28. Agnieszka Sawicz – Konfederacja Kobiet RP
29. Michał Ulewiński – Fundacja Królestwo Boże
30. Waldemar Wasiewicz – Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza
31. Artur Wolski – Fundacja Skrzydła Chwały
32. dr Piotr Wołochowicz – Fundacja Misja Służby Rodzinie
33. Urszula Wosicka – Patronat nad Rodziną
34. dr Paweł Wosicki – Fundacja „Głos dla Życia”
35. Wiesław Zawadzki – Ruch społeczny “Obrońcy cywilizacji M”
36. Wojciech Zięba – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
37. Krzysztof Zuba – Rycerze Kolumba w Polsce
Zdj. Arek Socha z Pixabay
facebook
by e-smart.pl