Podpisano

579

Na wskazany adres e-mail przesłana zostanie prośba o potwierdzenie oddanego głosu. Sprawdź swoją skrzynkę.

Sz. Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Marszałku,

Z satysfakcją odnotowaliśmy przyjęcie przez Sejm RP i przekazanie do Senatu RP projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw W naszej opinii ten jakże potrzebny projekt stanowi odpowiedź na społeczne oczekiwania, będące konsekwencją tragicznej śmierci ośmioletniego Kamilka. Czas pandemicznych ograniczeń, gdy zamknięcie spowodowane lockdown’ami sprzyjało nasileniu stresu i napięć, prowadzących w niektórych przypadkach do przemocy wobec najsłabszych, czyli dzieci, i gdy niestety nastąpił wzrost statystyk takiej przemocy, pokazał niezwykle pilną potrzebę doprecyzowania istniejących procedur oraz wdrożenia systemów specjalistycznych szkoleń dla osób zawodowo związanych ochroną i bezpieczeństwem dzieci.

Jako organizacje pozarządowe zaangażowane w tematykę prorodzinną apelujemy do Pana o jak najszybsze zajęcie się tym projektem w trakcie najbliższego posiedzenia Senatu, zaplanowanego w dniach 26-28 lipca br. Proponowane w projekcie wprowadzenie wymogu opracowania standardów ochrony małoletnich we wszystkich organizacjach, placówkach, stowarzyszeniach itp. pracujących z dziećmi jest dobrym krokiem w kierunku zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Inną ważną naszym zdaniem zmianą jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń z zakresu psychologii dziecięcej dla sędziów zaangażowanych we wszelkie sprawy związane z dziećmi, dzięki czemu będą oni w stanie wychwycić nawet subtelne symptomy zagrożenia bezpieczeństwa dziecka. Uważamy, że proponowane zmiany mają szansę wpłynąć na zwiększenie wrażliwości społecznej oraz czujności osób zaangażowanych na różne sposoby w ochronę dzieci, a tym samym zapobiec kolejnym tragicznym wydarzeniom, takim jak śmierć Kamilka.

Załączamy wyrazy szacunku,

Sygnatariusze Apelu:

Marek Grabowski, Fundacja Mamy i Taty

Iwona Sadowska, Ad Rem

Michał Owczarski, Fundacja Życia

Luis Pablo Brusa, Leader 100 – Fundacja

Marek Grabowski, Ruch 4 Marca

Prof. Michał Michalski, Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie

dr hab.n.med. Dorota Sienkiewicz

Magdalena Kaźmierczak-Ciompa i Aleksandra Kozicka-Puch

Stowarzyszenie Rodziców „Tu”

facebook
by e-smart.pl