A. Bodnar: wniosek o wydanie uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego T. Szmydta do odpowiedzialności karnej

Adam Bodnar – Tomasz Szmydt – Prokuratura Krajowa złożyła właśnie wniosek do sądu dyscyplinarnego Naczelnego Sądu Administracyjnego o wydanie uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego Tomasza Szmydta do odpowiedzialności karnej – poinformował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Prokuratura Krajowa wnosi również o zezwolenie na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Zarzutem jest szpiegostwo.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/x/w dwi/

facebook
by e-smart.pl