(9.03) W Sejmie m.in. informacja o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Sejm-posiedzenie-zapowedź Dziś (9.03, 9:00) ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zapoznają się między innymi z rządowym dokumentem „Przegląd Pracowniczych Planów Kapitałowych” wraz ze skutkami obowiązywania ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych wraz z propozycjami zmian. Dyskusja w tej sprawie ma się rozpocząć o 12:45. Wcześniej zaplanowano pytania w sprawach bieżących. Izba rozpatrzy też dwa projekty uchwał Sejmu: w sprawie upamiętnienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w 800. rocznicę śmierci oraz w 175. rocznicę Wiosny Ludów na ziemiach polskich. Na 15:30 zaplanowano głosowania, między innymi nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy wiatrakowej. Posłowie zajmą się też stanowiskiem izby wyższej wobec nowelizacji Kodeksu wyborczego. Niewykluczone też, że Sejm będzie głosował nad rządowym projektem ustawy o aplikacji mObywatel. Na mocy tych przepisów, będzie można potwierdzać swoją tożsamość za pomocą aplikacji, która umożliwia korzystanie z cyfrowych wersji dokumentów tożsamości takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka lub szkolna.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/w hm

facebook
by e-smart.pl