8.03 W Sejmie m.in. o aplikacji mObywatel, Senat m.in. o Kodeksie pracy

Sejm-Senat-posiedzenie-zapowiedź Sejm będzie dziś (8.03, godz. 9.00) kontynuował rozpoczęte wczoraj posiedzenie. Odbędzie się między innymi pierwsze czytanie dwóch rządowych projektów nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Pierwszy ułatwia między innymi procedury związane z rozliczaniem w systemie VAT. Drugi dotyczy wprowadzenia nowych regulacji nadkładających na dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w Polsce, obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Izba będzie też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o aplikacji mObywatel. Na mocy tych przepisów, będzie można potwierdzać swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel. Umożliwia ona korzystanie z cyfrowych wersji dokumentów tożsamości takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka lub szkolna. Senat, który rozpoczyna posiedzenie o 11.00 zajmie się między innymi nowelizacją Kodeksu pracy. Dotyczy ona urlopów i czasu pracy, w tym urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z ustawą, pracownik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnemu (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za czas tego urlopu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Izba wyższa zajmie się też ustawą o świadczeniu pieniężnym dla rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie. Zgodnie z nią, wdowom i wdowcom po poległych funkcjonariuszach i żołnierzach świadczenie będzie wypłacane co miesiąc do końca życia. Będzie to kwota równa przeciętnego uposażenia w danej formacji. Świadczenie będzie też przysługiwało rodzicom poległych, którzy od przejścia na emeryturę dożywotnio otrzymywać będą 50 procent średniego uposażenia w formacji, w której służyło ich dziecko. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/w dyd

facebook
by e-smart.pl