(8.03) kraj – zapowiedzi

Sejm będzie dziś (godz. 9.00) kontynuował rozpoczęte wczoraj posiedzenie. Odbędzie się między innymi pierwsze czytanie dwóch rządowych projektów nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Pierwszy ułatwia między innymi procedury związane z rozliczaniem w systemie VAT. Drugi dotyczy wprowadzenia nowych regulacji nadkładających na dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w Polsce, obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Izba będzie też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o aplikacji mObywatel. Na mocy tych przepisów, będzie można potwierdzać swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel. Umożliwia ona korzystanie z cyfrowych wersji dokumentów tożsamości takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka lub szkolna. Senat, który rozpoczyna posiedzenie o 11.00 zajmie się między innymi nowelizacją Kodeksu pracy. Dotyczy ona urlopów i czasu pracy, w tym urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z ustawą, pracownik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnemu (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za czas tego urlopu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Izba wyższa zajmie się też ustawą o świadczeniu pieniężnym dla rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie. Zgodnie z nią, wdowom i wdowcom po poległych funkcjonariuszach i żołnierzach świadczenie będzie wypłacane co miesiąc do końca życia. Będzie to kwota równa przeciętnego uposażenia w danej formacji. Świadczenie będzie też przysługiwało rodzicom poległych, którzy od przejścia na emeryturę dożywotnio otrzymywać będą 50 procent średniego uposażenia w formacji, w której służyło ich dziecko. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od poziomu stóp zależy między innymi oprocentowanie kredytów w złotych. Główny ekonomista banku Pekao S.A. Ernest Pytlarczyk uważa, że członkowie Rady utrzymają dotychczasowy poziom stóp. Według eksperta członkowie Rady czekają na to aż wcześniejsze podwyżki stóp w pełni przełożą się na gospodarkę realną i wpłyną na obniżenie się inflacji. Ernest Pytlarczyk uważa, że także w najbliższych miesiącach wysokość stóp procentowych nie będzie zmieniana. Ekonomista dodaje, że jeśli inflacja będzie spadała wystarczająco szybko, pod koniec roku możliwa jest obniżka stóp. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,75 procent. Decyzję RPP w sprawie wysokości stóp procentowych poznamy po południu. O 11.00 w Belwederze odbędzie się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar, które zginęły w wyniku działań terroru komunistycznego i zbrodni niemieckich. Ogłoszone zostaną nazwiska 20 osób, których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w ramach działań Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród zidentyfikowanych osób są ofiary terroru komunistycznego zamordowane na terenie Zamku w Lublinie, zmarli i zamordowani w więzieniu w Raciborzu, żołnierze podziemia antykomunistycznego z terenów Małopolski oraz jedna ofiara komunistycznego więzienia w Warszawie. Na Jasnej Górze o godz.17.00 Mszą świętą w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Przybylskiego, rozpocznie się świętowanie Dnia Kobiet. Tradycyjnie 8 marca kobiety różnych stanów i zawodów zawierzają się Maryi Królowej Polski. Celem jasnogórskiego spotkania jest ukazanie piękna kobiecego powołania oraz roli niewiast w życiu rodziny i narodu. Po Mszy świętej w Bastionie św. Barbary zostanie wystawiony spektakl poetycko – muzyczny „Kobiety duszą Powstania Styczniowego”. Po spektaklu, w Sali Rycerskiej odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej „Ukrainka” przygotowanej pod patronatem marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Organizatorami „Święta Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast” są Częstochowski Odział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz klasztor ojców paulinów na Jasnej Górze.

facebook
by e-smart.pl