8.02 W Sejmie m.in. głosowanie poprawek Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym

Sejm-posiedzenie-zapowiedź W drugim dniu posiedzenia Sejmu (8.02, godz.. 9.00), posłowie będą kontynuować prace nad poselskim projektem nowelizacji ustaw dotyczących samorządu gminnego, powiatowego i samorządu województwa. Wprowadza on przepisy, zgodnie z którymi rada gminy będzie zobligowana do utworzenia rady seniorów. Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Chodzi w nim między innymi o dostosowanie naszego prawa do przepisów Unii Europejskiej. Sejm ma też głosować nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ma ona odblokować dla naszego kraju środki z Krajowego Planu Odbudowy. Nowelizacja przewiduje, że sprawy dyscyplinarne sędziów byłyby rozpatrywane przez Naczelny Sąd Administracyjny, a nie – jak dotąd – przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Senatorowie zaproponowali, aby sprawy dyscyplinarne sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych rozpatrywała Izba Karna Sądu Najwyższego. Sejmowa komisja sprawiedliwości negatywnie zaopiniowała te poprawki. Izba ma też głosować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Liberalizuje on między innymi procedury budowania nowych instalacji wiatrowych. Chodzi o zasadę 10H, określającą minimalność odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań. Instalacje wiatrowe będą mogły powstawać w odległości minimum 700 metrów od zabudowań. Limit ten nie dotyczy budynków gospodarczych i rolniczych. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/w dyd

facebook
by e-smart.pl