(7-9.03) W Sejmie m.in. o aplikacji mObywatel

Sejm-posiedzenie-zapowiedź Dziś (7.03) o 10.00 początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie rozpoczną prace nad rządowym projektem ustawy o aplikacji mObywatel, która zrównuje dokumenty w niej zawarte z dokumentami tradycyjnymi. Proponowane rozwiązania pozwalają obywatelom dokonywać płatności za pośrednictwem aplikacji mObywatel i wystawiać upoważnienie potrzebne do załatwienia spraw urzędowych. Aplikacja mObywatel umożliwia korzystanie z cyfrowych wersji dokumentów tożsamości takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka lub szkolna. Umożliwia również zdalne załatwianie wielu spraw urzędowych takich jak wypełnianie formularzy i udzielanie pełnomocnictw. Aplikacja i korzystanie z niej są bezpłatne. Odbędzie się drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. Obniża on między innymi próg frekwencyjny z 30 na 15 procent. W przypadku referendum o odwołanie władz wykonawczych pochodzących z wyborów bezpośrednich, byłoby ono ważne, jeśli liczba wyborców, którzy wzięli w nim udział, stanowiła przynajmniej 3/5 liczby głosów oddanych w wyborach na odwoływany organ. Sejm będzie też kontynuował prace nad zmianami w systemie homologacji pojazdów oraz nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych. Są to rządowe projekty ustaw, które wdrażają dyrektywy Unii Europejskiej do polskiego prawa. Podczas tego posiedzenia posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zakłada on między innymi wprowadzenie wymogu obligatoryjnej autoryzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sejm ma też głosować między innymi nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy wiatrakowej. Zajmie się też stanowiskiem izby wyższej wobec nowelizacji Kodeksu wyborczego. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/w dwi/

facebook
by e-smart.pl