(6-7.09) W Senacie m.in. Prawo oświatowe i ustawa o NABE

Senat – posiedzenie – zapowiedź Dziś (6.09., g. 17.00) zbiera się Senat. Izba zajmie się między innymi nowelizacją Prawa oświatwego. Do parlamentu trafiła jako inicjatywa obywatelska „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”. Nowelizacja przewiduje m.in. wyłączenie możliwości działania stowarzyszeń i organizacji, które chcą na terenie przedszkoli i szkół podstawowych „promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci”. Według autorów zmian, edukacji seksualnej powinni nauczać przede wszystkim wykwalifikowani nauczyciele, a nie podmioty z zewnątrz. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej złożył w Sejmie 250 tysięcy podpisów pod projektem. Inicjatywę poparli m. in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek i prezes PiS Jarosław Kaczyński. W porządku obrad jest o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Zgodnie z nią, Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji bezpieczeństwa Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Ich suma ma sięgnąć 70 miliardów złotych. Dzięki utworzeniu Agencji, możliwa będzie transformacja polskiej elektroenergetyki. Udzielanie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoli NABE pozyskiwać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne. Utworzenie NABE odbędzie się w dwóch etapach. Gwarancjami Skarbu Państwa będzie objęte 70 procent zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie wejdą odsetki i inne koszty. Termin ochrony gwarancyjnej wyniesie 8 lat od utworzenia NABE. Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o lasach oraz ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Była to inicjatywa obywatelska, przygotowana przy wspraciu polityków Suwerennej Polski. W nowelizacji zapisano, że „Rzeczpospolita Polska zachowuje wyłączną kompetencję w zakresie kształtowania i realizacji polityki związanej z ochroną i gospodarowaniem lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa”. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i wz/w dw

facebook
by e-smart.pl