(30.08) W Senacie m.in. głosowania nad ustawą kompetencyjną, Sejm zakończy posiedzenie

Sejm-Senat-posiedzenie-zapowiedź Senat wznowi dziś (30.08) o 10.00 obrady. Izba przeprowadzi głosowania, między innymi nad prezydencką ustawą, która ma określić ramy współpracy polskich władz – prezydenta, rządu i parlamentu – w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej w 2025 roku. Nowelizacja ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich określa między innymi zasady współpracy prezydenta, rządu i parlamentu w zakresie wyłaniania kandydatów na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej. Chodzi na przykład o kandydata na unijnego komisarza, członka Trybunału Obrachunkowego, sędziego oraz rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Senatorowie będą też głosować nad nowelizacją Prawa oświatowego. Zakłada ona utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności. To ogólnopolskie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania przeznaczone przede wszystkim dla uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, pracowników poszczególnych branż. Będzie w nich można uzyskać i uzupełnić wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe. O 18.00 zbierze się Sejm. Będzie to kontynuacja rozpoczętego 16. sierpnia posiedzenia. Posłowie mają zaplanowany godzinny blok głosowań. Niewykluczone, że izba wybierze skład komisji ds. badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Kandydatów do niej – 9 osób – zgłosiło tylko Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowania opozycyjne zapowiedziały, że ich przedstawiciele nie będą brali udziału w pracach komisji. Termin zgłaszania kandydatów upłynął wczoraj (29.08) o 20.00.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/w dwi/

facebook
by e-smart.pl