(26.05) W Sejmie m.in. o laptopach dla uczniów i zmiana ustawy o TK

Sejm – posiedzenie Dziś (26.05, g. 9.00) ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Izba zajmie się między innymi poselskim projektem ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Dzięki niemu uczniowie klas IV szkół publicznych i niepublicznych otrzymają własne laptopy, a nauczyciele w szkołach publicznych bony na zakup laptopów. Odbędzie się też drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Regulacja przygotowana przez posłów PiS przewiduje zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego z 2/3 liczby sędziów do 9. Zmniejsza także pełen skład Trybunału z 11 sędziów do 9. Sejm będzie też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Czternasta emerytura będzie równa minimalnej emeryturze, która w tym roku wyniesie 1588 złotych i 44 grosze brutto. Do świadczenia w tej wysokości uprawnieni będą seniorzy, którzy pobierają świadczenie do 2900 złotych brutto miesięcznie. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”. Zgodnie z projektem rząd będzie mógł zwiększyć wysokość świadczenia powyżej kwoty emerytury minimalnej. Zakłada również, że rząd rozporządzeniem będzie decydował o tym, w jakim terminie zostanie wypłacona. W tym roku ma to nastąpić na przełomie sierpnia i września. Świadczenie otrzyma ponad 8 milionów osób. Posłowie rozpoczną też prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy on wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur. Na 17 zaplanowano głosowania, między innymi nad poprawkami Senatu wniesionymi do rządowej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, czy ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/w Wj

facebook
by e-smart.pl