23.05 Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą niemieckiej jurysdykcji

Trybunał Konstytucyjny – TK – immunitet jurysdykcyjny – A. Mularczyk Trybunał Konstytucyjny rozpozna dziś (23.05, godz.11.00) wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczący immunitetu jurysdykcyjnego obcego państwa. Chodzi o brak możliwości dochodzenia przed polskimi sądami odszkodowania od obcego państwa za zbrodnie wojenne, ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości na skutek takiego immunitetu. Przedstawiciel grupy wnioskodawców wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk wskazuje na Niemcy, które zasłaniając się immunitetem jurysdykcyjnym odmawiają polskim ofiarom drugiej wojny światowej przyznania odszkodowań. „Uważamy, że te przepisy naszej Konstytucji powinny być promowane, powinny mieć pierwszeństwo przed immunitetem jurysdykcyjnym. Państwo niemieckie nie może zasłaniać się tym immunitetem, jeżeli ofiary drugiej wojny światowej dochodzą tych świadczeń. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z absolutną dyskryminacją polskich ofiar i pewnym rozdwojeniem jaźni polityki niemieckiej” – twierdzi Arkadiusz Mularczyk. 13 lat temu Sąd Najwyższy wydał postanowienie, które zakłada, że nie można kwestionować immunitetu jurysdykcyjnego i pozywać państwa niemieckiego przed polskimi sądami. Zdaniem wnioskodawców obecne przepisy naruszają godność ludzką poprzez odebranie obywatelom prawa do sądu. Wnioskiem zajmie się 5-osobowy skład Trybunału Konstytucyjnego, któremu przewodniczyć ma prezes Julia Przyłębska. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Turkowska/w dyd

facebook
by e-smart.pl