(22.02) kraj – zapowiedzi

Prezydent Joe Biden spotka się dzisiaj w Warszawie z przywódcami krajów wschodniej flanki NATO. To państwa, które najmocniej domagają się zwiększonej obecności Sojuszu na swoim terenie ze względu na sąsiedztwo z Rosją. W popołudniowych rozmowach w Pałacu Prezydenckim w Warszawie weźmie także udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Na rozmowy w Pałacu Prezydenckim zaproszono prezydentów m.in. Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier i Bułgarii. Gospodarzami spotkania będą prezydenci Polski i Rumunii czyli krajów, które są założycielami grupy B9, nazywanej też Bukareszteńską Dziewiątką. Gośćmi specjalnymi będą prezydent USA Joe Biden i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Politycy mają omówić aktualny stan bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu i rozmawiać o kolejnych wzmocnieniach czyli m.in. o kolejnych oddziałach wojsk, które mają przyjechać na wschód na mocy postanowień szczytu NATO w Madrycie.Kraje grupy B9 od miesięcy apelują do NATO i USA o dalsze wzmocnienie bezpieczeństwa. Polski prezydent Andrzej Duda mówił w ostatnich tygodniach, że Polska chętnie widziałaby na swoim terenie nowe magazyny amunicji. Środa jest jednocześnie ostatnim dniem wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Joe Biden ma w planach także osobne rozmowy z szefem NATO oraz spotkanie z pracownikami amerykańskiej ambasady w Warszawie. Po południu ma odlecieć do Waszyngtonu. Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś (g.9.30) w Belwederze z prezydent Mołdawii Maią Sandu. Dziś przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna w Kościele katolickim – trwający 40 dni – okres Wielkiego Postu. Dla wiernych jest on wezwaniem do pokuty i przemiany życia, czyli wewnętrznego nawrócenia. To także czas przygotowania do święta Wielkanocy. W Popielec katolicy uczestniczą we mszy świętej, w czasie której kapłan posypuje ich głowy popiołem ze spalonych gałązek, poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Wypowiada przy tym słowa „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” lub: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Popiół symbolizuje kruchość ludzkiego życia i pokorę, a także wewnętrzną przemianę człowieka i oczyszczenie. Tegoroczne obchody Środy Popielcowej z udziałem papieża Franciszka rozpoczną się w rzymskim kościele św. Anzelma o 16.30, po czym nastąpi procesja pokutna do bazyliki św. Sabiny, gdzie o 17.00 papież będzie przewodniczył mszy świętej z błogosławieństwem i obrzędem posypania głów popiołem. W orędziu na Wielki Post 2023 Franciszek nawiązał do czytanej w tym okresie Ewangelii św. Mateusza, opisującej przemienienie Jezusa na górze Tabor, w obecności trzech uczniów. Papież zachęcił wiernych do wewnętrznej przemiany. „Zarówno ascetyczna droga wielkopostna, jak i ta synodalna, mają za cel przemianę, tak osobistą, jak i eklezjalną. Przemianę, która w obu przypadkach znajduje swój wzór w przemienieniu Jezusa i dokonuje się dzięki łasce Jego paschalnego misterium” – napisał Franciszek. Aby ją osiągnąć papież wskazał dwie ścieżki: słuchanie Słowa Bożego w liturgii i poprzez lekturę Pisma Świętego, a także słuchanie braci i sióstr, jak powiedział papież: „w obliczach i historiach tych, którzy potrzebują pomocy”. Dodał też, że jest inny, bardzo ważny aspekt w procesie synodalnym: „słuchanie Chrystusa dokonuje się także przez słuchanie naszych braci i sióstr w Kościele”. Środa Popielcowa jest jednym z dwóch dni, obok Wielkiego Piątku, gdy katolicy podejmują ścisły post. Oznacza to, że wierni powinni zrezygnować z mięsa i mogą zjeść maksymalnie trzy posiłki, w tym jeden do syta. Obowiązkiem postu są objęte osoby od 18 do 60 roku życia. Okres Wielkiego Postu obliczony na 40 dni (bez niedziel) ma związek z wydarzeniami biblijnymi. Nowy Testament mówi o 40-dniowym poście i kuszeniu Jezusa na pustyni. W Starym Testamencie jest mowa o 40 dniach potopu i 40 latach wędrówki Izraela przez pustynię. Prorok Eliasz idąc na górę Horeb, przez 40 dni obywał się bez posiłku. Tyle samo czasu pokutowali mieszkańcy Niniwy po tym, jak posłany przez Boga Jonasz nawoływał ich do nawrócenia. W tym roku Wielki Post zakończy się w Wielki Czwartek – 6 kwietnia – przed sprawowaną wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej. W Wielki Czwartek katolicy rozpoczną obchody Triduum Paschalnego, które trwa do Wielkiej Soboty – 8 kwietnia. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę obowiązuje post paschalny, który nie ma charakteru pokutnego. Uroczystości Wielkiej Soboty wprowadzają w Niedzielę Wielkanocną, zwaną też Zmartwychwstaniem Pańskim. W tym roku Niedziela Wielkanocna przypada 9 kwietnia. Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Upamiętnia misterium paschalne Jezusa Chrystusa – jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

facebook
by e-smart.pl