2 Sejm przyjął uchwałę w w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

Sejm – Jan Paweł II Sejm przyjął uchwałę w w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Wcześniej Sejmowa komisja kultury i środków przekazu połączyła projekty uchwały o Janie Pawle II – zaproponowany przez PiS „w obronie dobrego imienia św.Jana Pawła II” i PSL upamiętniający św. Jana Pawła II. Wiodącym został projekt autorstwa PiS, do treści dołączono fragmenty projektu przygotowanego przez PSL. Za uchwałą zagłosowało 271 poslów, 43 było przeciw. 4 wstrzymało się od głosowania. W uchwale podkreśla się, że „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież- św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii. Próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których me odważyli się wykorzystać nawet komuniści. „Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski” – głosi uchwała Sejmu ustanawiająca rok 2020 Rokiem Jana Pawła II przyjęta zaledwie cztery lata temu niemal jednogłośnie, ponad politycznymi podziałami. Myśli zawarte w Jego nauczaniu pozostają ważnymi wskazówkami w zakresie ksztahowania życia społecznego. „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”; te słowa Papieża Polaka, wypowiedziane w gmachu Sejmu w roku 1999, stają się współcześnie niestety coraz bardziej aktualne. Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefY wpływów, o czym wielokrotnie przypominali w swoich wystąpieniach światowi przywódcy, także prezydent USA Joe Biden podczas ostatniej wizyty w Polsce.” Posłowie zaznaczyli też, że „nasza postawa będzie świadectwem dla wszystkich, którzy próbują odebrać nam godność i wymazać pamięć. Jan Paweł II był wzorem nie tylko dla społeczeństwa, ale i dla całej klasy politycznej, w czasach, gdy rodziła się nasza demokracja. Polacy i ich demokratycznie wybrani przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by zniszczono pamięć o Nim za pomocą materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny, któremu się sprzeciwiał.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług Jana Pawła II dla obrony tożsamości, wolności i wspólnoty narodowej, składa wielkiemu rodakowi wyrazy uznania i wdzięczności.”IAR/w łp

facebook
by e-smart.pl