(2) Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego zatrzymany przez CBA

Ostrowiec Świętokrzyski – prezydent – zatrzymanie – CBA Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie zatrzymali prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława G. w ramach śledztwa dotyczącego przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego, Urząd Miejski oraz inne lokalizacje na terenie województwa świętokrzyskiego. Zabezpieczono dokumenty i nośniki danych, które mogą mieć znaczenie dowodowe. W najbliższym czasie Jarosław G. zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty. Prokurator podejmie również decyzje w zakresie środków zapobiegawczych. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. CBA przypomina, że osoby, które dały się uwikłać w proceder korupcyjny i wręczyły korzyść majątkową osobie pełniącej funkcję publiczną, mają możliwość skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest dobrowolne zawiadomienie organów ścigania przez wręczającego oraz ujawnienie wszystkich istotnych okoliczności przestępstwa zanim dany organ się o nim dowiedział.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/cba.gov.pl/d kwi/i wz/w hm

facebook
by e-smart.pl