2 Początek wyborów do PE w Polsce

PE-wybory-start Rozpoczęły się wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Polacy głosują po raz piąty i wybierają 53 europosłów spośród około tysiąca kandydatów. W sumie w Parlamencie Europejskim zasiądzie 720 europosłów z 27 państw Unii Europejskiej. Lokale wyborcze będą otwarte do 21.00. Prawo głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma prawie 29 milionów Polek i Polaków. Do lokalu wyborczego należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. Po potwierdzeniu tożsamości, wyborca otrzyma jednostronnie zadrukowaną kartę do głosowania. Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę. Karta do głosowania musi zawierać kluczowe elementy. Na dole karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania, wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej – karta bez pieczęci jest kartą nieważną. Prawy górny róg karty będzie ścięty – ma to ułatwić wyborcom głosowanie za pomocą nakładek w alfabecie Braille’a. Po oddaniu głosu należy kartę złożyć w celu zachowania tajności głosowania i wrzucić ją do urny. Przez cały czas głosowania obowiązuje cisza wyborcza, co wiąże się z zakazem jakiegokolwiek promowania kandydatów w wyborach. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. W lokalu wyborczym zabronione jest eksponowanie symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie. Cisza wyborcza kończy się wraz zamknięciem lokali wyborczych o 21.00. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej apelowali, by jak najwcześniej udali się do lokali wyborczych, by uniknąć tworzenia się kolejek przed końcem głosowania. Po zakończeniu głosowania ogłoszone zostaną wyniki sondaży exit poll, a w sztabach wyborczych rozpoczną się wieczory wyborcze.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/wcześn/w dyd/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl