2 Pakt migracyjny przyjęty przez ambasadorów krajów UE, przy sprzeciwie Polski

UE-migracja-pakt Pakt migracyjny zatwierdzony przez ambasadorów unijnych krajów. Polska, tak jak zapowiadała, była przeciwko. Teraz pakt zostanie przesłany Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia. Chodzi o ustalenia polityczne negocjatorów unijnych instytucji z 20 grudnia. Kluczowym elementem paktu jest reguła obowiązkowej solidarności przewidująca przyjmowanie migrantów. Relokację można zastąpić opłatą finansową w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji już rano informowało, że Polska będzie przeciwko. Polskie władze informują, że nie mogły uczestniczyć w pracach nad paktem, bo został on przyjęty tydzień po zaprzysiężeniu obecnego rządu, a rezultat prac prowadzonych przez poprzedni rząd jest – jak napisano w oświadczeniu – dalece niewystarczający. Zarzuty pod adresem paktu są następujące – rozwiązania nie wychodzą w odpowiedni sposób naprzeciw specyficznej sytuacji państw graniczących z Białorusią i Rosją, a tym samym będących pod stałą i silną presją w ramach sztucznie wygenerowanych szlaków migracyjnych. Ponadto, jak argumentuje Polska, pakt migracyjny nie zapewnia równowagi między odpowiedzialnością a solidarnością, a więc potencjalnie może stanowić w przyszłości pole sporu między unijnymi instytucjami a państwami członkowskimi. Ostateczne zatwierdzenie paktu jest spodziewane wiosną tego roku. Reforma migracyjno-azylowa została zaproponowana przez Komisję Europejską w 2016 roku, ale utknęła w miejscu, bo sprzeciw części krajów wywołała relokacja. Impas został przełamany, kiedy zrezygnowano z wymogu jednomyślności. IAR/Beata Płomecka/Bruksela/ w sk

facebook
by e-smart.pl