2 Minister Zbigniew Rau – Polska nie jest osamotniona w sprzeciwie wobec zniesienia jednomyślności w UE

UE-Polska-jednomyślność Polska sprzeciwia się zniesieniu zasady jednomyślności w Unii Europejskiej i nie jest w tej sprawie osamotniona. Tak mówił w Brukseli minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Propozycję zmiany traktatów i podejmowania decyzji większością głosów w sprawach zagranicznych, czy podatkowych zaproponowały Niemcy. Szef polskiego MSZ powiedział dziennikarzom, że oprócz Polski także mniejsze kraje, którym trudno byłoby znaleźć grupę blokującą decyzje, są przeciwne zniesieniu jednomyślności. „To nie sprzyja ani dynamice podejmowania decyzji, ani też nie posiada siły przekonywania, która jest potrzebna do autentycznego konsensusu. Bo przecież nie chodzi o mechaniczne przegłosowanie tego czy innego państwa, tyko chodzi o to, żeby potwierdzić jedność Unii Europejskiej jako całość, a potwierdzenie jedności Unii Europejskiej jest wtedy i tylko wtedy kiedy interes każdego państwa jest reprezentowany” – podkreślił szef polskiego MSZ. Zbigniew Rau był też pytany o postulat Niemiec, by przyszłe rozszerzenie Unii na przykład o Ukrainę uzależnić od reform we Wspólnocie oraz zlikwidowania zasady jednomyślności i zastąpienia jej podejmowania decyzji większością głosów. Szef MSZ odpowiedział, że Polska nie widzi takiej zależności i że są to dwie różne sprawy. IAR/Beata Płomecka/Bruksela/w to/

facebook
by e-smart.pl