(2) Katowice: Sąd nie uwzględnił wniosku ws. Włodzimierza Karpińskiego

Katowice-sąd-Włodzimierz Karpiński Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrońcy sekretarza miasta Warszawy, byłego ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego, i utrzymał w mocy stosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił Włodzimierzowi Karpińskiemu zarzuty w sprawie żądania od prezesa jednej ze spółek łapówki w wysokości 2,5 procent wartości zamówień publicznych uzyskiwanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie w zamian za zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych. Wartość zamówień wyniosła prawie 600 milionów złotych. Zarzuty obejmują przyjęcie kwoty prawie pięciu milionów złotych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało sekretarza miasta Warszawy 27 lutego. Usłyszał on zarzuty korupcyjne i na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany na 90 dni. Dziś sąd nie uwzględnił wniosku obrony o zwolnienie. Prokuratura Krajowa informuje, że sąd uznał, iż dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz z uwagi na obawę matactwa i grożącą podejrzanemu surową karę jedynie środek w postaci tymczasowego aresztowania może zabezpieczyć dalszy tok postępowania. Sąd wskazał na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu. Wcześniej, 1 lutego, zatrzymano Rafała Baniaka pełniącego w latach 2011-2015 funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie skarbu państwa. Po usłyszeniu zarzutów na wniosek prokuratora również został tymczasowo aresztowany.IAR/w gaj/w hm

facebook
by e-smart.pl