(19.01) kraj – zapowiedzi

W południe w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego, wchodzącej w skład Narodowej Rady Rozwoju. Będzie poświęcone tematyce ochrony zabytków z perspektywy samorządu. Na posiedzenie zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrektora Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Głównym zagadnieniem, jakie omówią uczestnicy spotkania, będzie opieka nad zabytkami oraz finansowanie działań na rzecz kultury z poziomu samorządów. Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym prezydenta. Skupia ekspertów z różnych dziedzin życia. Rada jest forum debaty na temat rozwoju Polski, opracowuje też strategiczne rozwiązania dla państwa. Narodową Radę Rozwoju powołał w 2015 roku prezydent Andrzej Duda, nawiązując do Rady, utworzonej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku. W czasie pierwszej kadencji Andrzeja Dudy NRR przygotowała kilkaset ekspertyz i opinii oraz założeń merytorycznych do prezydenckich projektów ustaw. W Archiwum Akt Nowych odbędzie się specjalny pokaz archiwaliów dotyczących Kedywu AK, PPN i tradycji Powstania Styczniowego w II RP i PRL. Wśród udostępnionych unikatów znajdą się m.in. rozkaz powołania Kedywu, meldunek z wykonania zamachu na Franza Kutscherę z 1 lutego 1944 roku oraz oryginalny akt założenia PPN.IAR

facebook
by e-smart.pl