(16.11) Sejm m.in. o podatku akcyzowym, Senat o waloryzacji rent i emerytur

Sejm-Senat-posiedzenie-zapowiedź Sejm będzie dziś (16.11,g. 9.00) kontynuował obrady. Posłowie przeprowadzą między innymi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który doprecyzowuje przepisy w tym zakresie. Ograniczą one obowiązki administracyjne i ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Wprowadzone zostaną także uproszczenia dla podmiotów, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz prawa ochrony środowiska. Zakłada on między innymi wyłączenie z podstawy opodatkowania podatkiem bankowym papierów dłużnych, posiadających gwarancję Skarbu Państwa. O 11:00 rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba zajmie się między innymi ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadza ona waloryzację kwotowo-procentową, zapewniającą minimalny wzrost świadczeń o 250 złotych. W 2023 roku minimalna emerytura będzie wynosiła 1 588 złotych i 44 grosze. Tyle samo wyniesie renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i socjalna. W porządku obrad Senatu jest też ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Wprowadza ona między innymi nowe rozwiązania dotyczące możliwości kształcenia ratowników medycznych na studiach 2. stopnia i 6-dniowy płatny urlop szkoleniowy. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/w to/

facebook
by e-smart.pl