15-17.11 W Sejmie m.in. podatek bankowy i ustawa o komisji ds. pedofilii

Sejm-posiedzenie-zapowiedź Podczas rozpoczynającego się dzisiaj (15.11, godz.10.00) trzydniowego posiedzenia Sejmu, posłowie zajmą się między innymi rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz Prawa ochrony środowiska. Chodzi o wyłączenie z podstawy opodatkowania podatkiem bankowym papierów dłużnych, posiadających gwarancję Skarbu Państwa. Zgodnie z projektem, w 2022 roku w wydatkach objętych limitem ustalonym w ustawie budżetowej nie uwzględnia się skutków finansowych wynikających z dodatkowych działań nakierowanych między innymi na finansowanie sił zbrojnych, wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym oraz wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Sejm ma też kontynuować prace nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw Pedofilii. Uzupełnia on obowiązujące przepisy w zakresie wyjaśniania przez Komisję przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Izba zajmie się też rządowym projektem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej, który ma przyspieszyć i usprawnić proces przygotowań do budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który doprecyzowuje przepisy w tym zakresie. Ograniczą one obowiązki administracyjne i ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Wprowadzone zostaną także uproszczenia dla podmiotów, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/w dyd

facebook
by e-smart.pl